balk 1 oefentherapie voor iedereen

In beweging naar beter

balk 2

Kom snel van uw klachten af

Als meervoudig gespecialiseerd Oefentherapeut Cesar onderscheid ik mij door verder te kijken dan de (pijn)klacht zelf. Doordat je gehele houding, bewegingspatroon, ademhaling en levenswijze in het onderzoek en de behandeling worden meegenomen, kan de bron van je klacht(en) worden aangepakt en bereiken we een duurzamer resultaat. Je ontwikkelt inzicht en vaardigheden om je klachten zelf te kunnen beheersen en in de toekomst te voorkomen.

Heb je last van burn-out, stress klachten, (chronische) pijn, hyperventilatie, vermoeidheid, incontinentie, gewrichtspijn, spierklachten, scoliose, kyfose, lordose of een andere klacht (zie onderstaande kolommen), maak dan nu een afspraak.

Ik wil een afspraak
 • Klachten zoals pijn, tintelingen, krachtsverlies en stijfheid in nek, schouder, arm, elleboog, pols, hand, rug, bekken, heup, knie, enkel en/of voet
 • Problemen met Houding en Bewegen in het algemeen (zoals: zitten, staan, lopen, bukken, tillen, reiken, etc.)
 • Ademklachten (zoals: hyperventilatie, etc.)
 • Arbeidsrelevante klachten en Beroepsklachten
 • Bekkenklachten (zoals: bekkeninstabiliteit, bekkenpijn, stuitpijn, etc.)
 • Burnout
 • Chronische Pijn
 • Hoofdpijn (spierspanningshoofdpijn)
 • Houdings- en Bewegingsafwijkingen (zoals: scoliose, kyfose, lordose, doorgezakte voeten, etc.)
 • Incontinentie
 • Myofasciale klachten en Triggerpoints (betreft: spieren en fascia)
 • Neurologische aandoeningen (zoals: ziekte van Parkinson, MS, hernia / HNP, ischias, etc.)
 • Orthopedische aandoeningen (zoals: ziekte van Scheuermann, scoliose, kyfose, artrose, stenose, discopathie, osteoporose, etc.)
 • Overbelastingsklachten
 • Reintegratie bij werkuitval door klachten
 • Reumatische aandoeningen (zoals: ziekte van Bechterew, reumatoide artritis, fibromyalgie, etc.)
 • Revalidatie na operatie (bijv. aan rug, nek, knie, heup en/of schouder)
 • RSI / KANS
 • SOLK
 • Stress en Spanningsklachten
 • Slaapproblemen
 • Vermoeidheid
 • Whiplash

Behandeling in mijn praktijk

Tijdens je eerste bezoek aan mijn praktijk vindt er een intake plaats welke bij DTO vooraf gegaan wordt door een screening, waarbij ik ruim tijd neem om te kunnen bespreken wat er aan de hand is en wat je graag met mijn hulp zou willen bereiken. Vervolgens bekijk ik je houding en je bewegingspatronen, onderzoek ik waar de belemmeringen liggen (fysiek, sociaal en mentaal) en testen we waar de spiersamenwerking en de spierbalans is verstoord. Ter aanvulling kan het nodig zijn specifieke vragenlijsten in te vullen. Op basis van al deze gegevens bepalen we in samenspraak hoe het behandelplan eruit gaat zien, passend bij je (pijn)klachten en je persoonlijke leven. In de loop van de behandelperiode evalueren we regelmatig het behaalde resultaat en stellen we het behandelplan zo nodig bij.


Tijdens het behandelproces streef ik er naar om in goede harmonie en in overeenstemming met elkaar samen te werken aan het bereiken van een zo goed mogelijk behandelresultaat.

Mocht er onverhoopt toch onvrede ontstaan over iets, dan is dat met mij altijd bespreekbaar. We kunnen dan in overleg samen naar de beste oplossing zoeken, zodat ik deze in het verdere behandelproces kan implementeren.

Blijkt de gekozen oplossing niet naar tevredenheid te zijn en komen we er samen echt niet uit bij het vinden van een betere oplossing, dan bestaat de mogelijkheid om je klacht/wens voor te leggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris van het Kwaliteitsregister Paramedici.


Mijn praktijk is geopend van maandag t/m vrijdag vanaf 9.00 uur.  Behandelingen vinden plaats op afspraak, op een tijdstip dat jou het beste schikt.

Oefentherapie Cesar

Als regulier Oefentherapeut Cesar streef ik ernaar om je houding, bewegingspatronen en spiergebruik te optimaliseren. Jouw wensen en doelen staan daarbij altijd centraal. 


Gedurende de behandeling leer je middels specifieke, doelgerichte oefeningen om de spieren en gewrichten in je lichaam optimaal te gebruiken. Hierdoor zal bewegen weer prettig zijn en zal je merken dat je meer kunt presteren. De oefeningen zijn eenvoudig tijdens al je dagelijkse activiteiten toe te passen. De inhoud van de behandelingen zijn altijd maatwerk, passend bij jouw mogelijkheden en wensen.

Bedrijfsoefentherapie

Als Bedrijfsoefentherapeut kijk ik naar je werkhouding en manier van bewegen bij het uitvoeren van je werkhandelingen. Daarnaast bekijken we in hoeverre de ergonomie van je werkplek en of het gebruik van hulpmiddelen bijgesteld of aangepast zou moeten worden. 

Alles gedurende de behandeling is gericht op het realiseren van kunnen (blijven) werken met minder of geen klachten.

Psychosomatiek en chronische pijn

Als Psychosomatisch Oefentherapeut en Chronisch Pijn Oefentherapeut kijk ik nog breder naar de mogelijke oorzaak van je (pijn)klachten dan bij de reguliere oefentherapie. Omdat lichaam en geest elkaar beïnvloeden, worden ook mentale en emotionele aspecten en de invloed op jouw lichaam, acties en reacties, in het onderzoek en de behandeling meegenomen. Dit helpt je om meer grip op je leven en (pijn)klachten te krijgen, wat uiteindelijk de kwaliteit van je leven zal verbeteren.


Slaapoefentherapie

Als slaapoefentherapeut leer ik je om effectiever te kunnen slapen, zodat je fysiek en mentaal weer optimaal kunt herstellen en zo beter kunt functioneren in je leven. 

recensie oefentherapie

" Ik had behoorlijk veel pijn in mijn heupgewricht. Door de vakkundige, persoonsgerichte behandeling van Monique was ik heel snel van mijn klachten af. Heel fijn! "

Carien, 44 jaar

recensie bongers

De behandeling van Monique en haar wijze van omgaan met de patiënt ervaar ik als efficiënt en zeer prettig. Mijn klachten zijn inmiddels grotendeels verdwenen. "

Joke, 63 jaar

Wilt u meer ervaringen van klanten lezen?
Druk dan op de onderstaande knop.

Klantervaringen

Vergoeding door zorgverzekeraars

Sinds 1 juli 2008 is de Directe Toegankelijkheid Oefentherapie van kracht en kan iedereen zowel met als zonder verwijsbrief van een arts bij mij terecht als erkende en kwaliteitsgeregistreerde Oefentherapeut Cesar. Bij aandoeningen vallend onder de 'chronische lijst' is een schriftelijke verwijzing van je arts nog steeds verplicht als je aanspraak wil maken op vergoeding vanuit de basisverzekering (bij een aantal zorgverzekeraars is tegenwoordig een bewijs van diagnose voldoende hiervoor).


Om een optimaal kwalitatief goede zorg te kunnen blijven bieden en om het aantal behandelingen die nodig zijn en waar jij je voor verzekerd hebt te kunnen blijven verlenen, is het nodig gebleken om de door zorgverzekeraars aangeboden contracten zorgvuldig te beoordelen en selectief te zijn bij het ondertekenen van de aangeboden contracten. Ten behoeve van de patienten in mijn praktijk werk ik nu deels als gecontracteerde zorgverlener en deels contractvrij (als niet- gecontracteerde zorgverlener). 

Afhankelijk van je zorgverzekeraar, je type basisverzekering, de dekking van je (aanvullende) zorgverzekeringspakket en/of de aard van je aandoening/klachten worden de screening, de intake,  het onderzoek en de behandelingen in mijn praktijk grotendeels tot volledig vergoed door je zorgverzekeraar. 

Wil je zeker weten of je behandeling in mijn praktijk deels of volledig vergoed wordt of heb je een andere vraag, neem dan contact met mij op.


Dekt je zorgverzekering niet alle kosten of ben je niet verzekerd voor deze zorg, dan zijn de voor eigen rekening zijnde kosten mogelijk aftrekbaar als ziektekosten of bedrijfskosten bij je belastingaangifte.